Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Om våren kan denne arten danne irrgrønne tepper på mørke skogbunner og der det er litt ekstra lys kan de være som matter av hvitveis, faktisk. Men ekstra…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Denne våren har det tatt lang tid for knoppene å åpne seg, og de nedoverbøyde hodene ser ut som små klokker mellom de like sammenfoldede og nedoverbøyde…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Det nærmer seg høstjevndøgn. Skyggene blir lengre og lengre, og lyset så dunkelt at også den lite lyskrevende gjøkesyren må slippe taket og vente på ny vår.…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre er en av flere vekster der symmetri er fremtredende, og frøkapslene er intet unntak.


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjennom hele sommeren kan man se disse bladene i skogbunnen. Der det er mest lysfattig kan gjøkesyrebladene være den eneste bladvekst. Her er bladet i "åpen"…


Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Gjøkesyre (Oxalis acetosella)

Vokser vanlig og tallrik i buskas og skogbunn som har mye lys før bladverket til busker og trær er fullt utvokst. Enkelte steder blomstrer den så rikt og…