Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks vokser i og nær vann, som her i et skogkledt tilsig til Nydammen, nord for Gjersjøen. Naturlig utbredelse i Europa, Sentral-Asia og Kaukasus.…


Sumpsivaks (Eleocharis palustris)

Sumpsivaks (Eleocharis palustris)

Disse vokser ved den lille dammen på Østre Oppegård, og denne dagen var min første titt på dammen for å sjekke om den hadde salamander og frosk. Desverre var…