Skogstjerne (Lysimachia europaea)

Går du en tur i skogen i mai/juni vil du nesten helt sikkert se en skogstjerne eller fler. Denne skogbunnens stjerne kan enkelte steder vokse i tette bestander, men sees oftest spredt.

Skogstjerne (Lysimachia europaea) har naturlig utbredelse i temperert Eurasia, sub-arktisk Amerika til California.

Skogstjerne (Lysimachia europaea)

Skogstjerne (Lysimachia europaea)

Skogbygda, Viken, Norway

Last updated on 18 June 2024