Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

I år var alle de faste redeplassene tatt i bruk, inkludert redeplatformen hos meg - av samme par som tidligere år. I år ble det også unger i alle redene,…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

I år, som i fjor, har det samme måkeparet kommet til redeplattformen jeg har satt opp. Som i fjor har de fått 3 unger. Alt så ut til å gå bra - helt til de…


Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Plantene står høye og kraftige i Ekebergskråningen i år på grunna av mye nedbør. Denne vokser litt i utkanten av et område med mange planter av arten. Noen…


Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Også denne arten ser jeg for første gang her i Ekebergskråningen. Under mitt første besøk i her var den langt fra å blomstre, og jeg merket meg den som en av…


Ribbemåler (Siona lineata)

Ribbemåler (Siona lineata)

Det var få sommerfugler å se denne dagen, og denne var ikke spesielt interessert i blomstene. Den satt høyt opp på stråene og lot seg blafre i vinden.


Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Bladene er tydelig behåret på oversiden, mens sølvmuren er uten hår eller kun med spredt behåring. Naturlig utbredelse i Europa.


Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Den ligner sølvmure, men er kraftigere i veksten og står stort sett alltid oppreist. Kronbladene er også større og blomsterskaftet er tett behåret og gir et…


Hageoldenborre (Phyllopertha horticola)

Hageoldenborre (Phyllopertha horticola)

Denne lille billen virket å være knyttet til dragehodeblomstene. Her sitter den på en sådann, og den vibrerte intenst på blomsten - som om det var en annen…


Svarterteknapp (Lathyrus niger)

Svarterteknapp (Lathyrus niger)

Veksten til svarterteknappen er opprett, selvstending og lett å skille fra de andre i erteblomstfamilien, som eksempelvis vikkeslekten. Naturlig utbredelse i…


Svarterteknapp (Lathyrus niger)

Svarterteknapp (Lathyrus niger)

På min vandring i Ekebergskråningen var det mange arter jeg ikke har sett før, og denne fant jeg kun fire av. Med sin opprette og selvstendinge form, er denne…