Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

I år var alle de faste redeplassene tatt i bruk av fiskemåke (Larus canus), inkludert redeplatformen hos meg - av samme par som tidligere år. I år ble det også…


Fiskemåke (Larus canus)

Fiskemåke (Larus canus)

I år, som i fjor, har det samme fiskemåkeparet kommet til redeplattformen jeg har satt opp. Som i fjor har de fått 3 unger. Alt så ut til å gå bra - helt til…


Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Plantene står høye og kraftige i Ekebergskråningen i år på grunna av mye nedbør. Legesteinfrø (Lithospermum officinale) vokser litt i utkanten av et område med…


Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Legesteinfrø (Lithospermum officinale)

Også legesteinfrø (Lithospermum officinale) ser jeg for første gang her i Ekebergskråningen. Under mitt første besøk her var den langt fra å blomstre, og jeg…


Ribbemåler (Siona lineata)

Ribbemåler (Siona lineata)

Det var få sommerfugler å se denne dagen, og denne var ikke spesielt interessert i blomstene. Den satt høyt opp på stråene og lot seg blafre i vinden.


Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Bladene til grå sølvmure (Potentilla neglecta) er tydelig behåret på oversiden, mens sølvmuren er uten hår eller kun med spredt behåring. Naturlig utbredelse i…


Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Grå sølvmure (Potentilla neglecta) ligner sølvmure, men er kraftigere i veksten og står stort sett alltid oppreist. Kronbladene er også større og…


Hageoldenborre (Phyllopertha horticola)

Hageoldenborre (Phyllopertha horticola)

Hageoldenborre (Phyllopertha horticola) er en liten bille som virket å være knyttet til dragehodeblomstene. Her sitter den på en sådann, og den vibrerte…


Svarterteknapp (Lathyrus niger)

Svarterteknapp (Lathyrus niger)

Veksten til svarterteknapp (Lathyrus niger) er opprett, selvstending og lett å skille fra de andre i erteblomstfamilien, som eksempelvis vikkeslekten. Naturlig…


Svarterteknapp (Lathyrus niger)

Svarterteknapp (Lathyrus niger)

På min vandring i Ekebergskråningen var det mange arter jeg ikke har sett før, og svarterteknapp (Lathyrus niger) fant jeg kun fire eksemplarer av. Med sin…