Fiskemåke (Larus canus)

I år, som i fjor, har det samme måkeparet kommet til redeplattformen jeg har satt opp. Som i fjor har de fått 3 unger.

Alt så ut til å gå bra – helt til de forlot redet. Etter å ha forlatt redet stilnet ett og ett måkeungeskrik. Tidligere år har ungene vært helt i det åpne på stranden – kun kamuflasjen til hjelp mellom stein og knaus. Likevel har de overlevd til de kunne fly bort for vinteren.

Hvorfor har dette blitt så mye vanskeligere? Har reven blitt så mye flinkere om natten? Er det ikke nok mat? Er det sykdom?

Jeg kan ikke tro at det er for lite mat, for jeg mater fiskemåkene daglig med brødskalker og fruktavfall. Svartbakene tør ikke komme så nær huset, så det er kun fiskemåkene som er trygge på meg som kommer.

Håper det går bedre neste år……

Last updated on 15 December 2020