Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Øyne som følger godt med, men en fiskemåke som ikke tar til vingene men kun observerer er et bevis på tillit. Det skjer selvsagt ikke over natten, men fordi besøkende på Fyrsteilene kun holder seg til stiene så skjønner måkene at vi holde oss der. Måkene forstår veldig got hvor grensene går i forhold til sine reder og andre fiskemåker. Det ser vi når vi ser avstanden mellom redene.

Det at vi skal holde oss til stiene vil gi en langt bedre naturopplevelse for de besøkende fordi de vil oppleve rolige fugler med naturlig og rolig væremåte, i motsetning til fugler som stuper ned over hodene og skriker i redsel for at vi skal skade egg eller unger.

Den høres slik ut:
Related Photos