Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)| Mew gull (Larus canus)

Samme plass som i fjor – på en seng av åkervindel (Convolvulus arvensis), gravbergknapp (Phedimus spurius), strandløk (Allium vineale) og tiriltunge (Lotus corniculatus) har denne fiskemåken funnet sin perfekte redeplass. På høyre og venstre side er det flere andre fiskemåker som også har slått seg ned. Det blir en skikkelig barnehage her når ungene kommer ut, og alle er i kort avstand til stien!

Den høres slik ut:
Last updated on 5 July 2021