Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

I år er det et utrolig blomsterflor på Fyrsteilene og det å finne fiskemåkene rugende midt i dette blomsterfloret er virkelig vakkert, men det er nok kun vi mennesker som kan si noe om. Måkene er jo kun nøye med å velge en redeplass de mener er best, og denne mener at et rede midt mellom åkervindel (Convolvulus arvensis), gravbergknapp (Phedimus spurius), strandløk (Allium vineale) og tiriltunge (Lotus corniculatus) er så bra som det kan bli.

Den høres slik ut:
Last updated on 23 July 2021