Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

En fiskemåke i et hav av vinterkarse (Barbarea vulgaris). Den står på kanten av et stup og litt opp fra karsene, for om den hadde gått litt nærmere meg ville den ha blitt borte i havet av gult. I år har den innvaderende vinterkarsen hatt perfekte forhold og vokst seg så store som de som art blir. Om arten ikke hadde blitt spredd hit, ville bakken vært tilgjengelig for reder og andre plantearter.

Fiskemåke - Mew gull (Larus canus)

Den høres slik ut:
Last updated on 24 June 2021