En lokal bestand har holdt stand og økt de siste årene, da de har klart å finne seg hekkeplasser blandt badestrender og hus. Ellers er den ikke så vanlig her.

Det er en eksepsjonelt verbal måke som kakler og kakler og skriker i falsett seg imellom, og er flokken stor er det bare unntaksvis at det blir stille. Men den har også noen veldig myke og sullende varianter i sitt reportoar også. Dette er dialoger mellom partnere i hekketiden.

I år var det to par som hekket – et på det gamle stupebrettet på Ingierstrand, der 3 egg klekket. Av en eller annen grunn klarte ikke ungene seg mange dagene. Svartbakene klarer uten besvær å sluke en gråmåkeunge, så det kan være en av årsakene. Det andre paret har muligens hatt et mislykket hekkeforsøk, for deres eneste egg klekket endel senere. Redet lå i et gammelt kråkerede i toppen av en furu ved siden av huset til Knut Fredriksen. Der har ungen startet livet med å hoppe ned mange meter til bakken, men den klarte seg og vokste seg stor og flyvedyktig til den tok følge med de voksne til deres utvalgte vinteroppholssted. Ungen vokste opp på stranden til naboen der ungen kan gjemme seg blandt mange store stener på stranden. Gråmåkene har fostret opp mange unger her de siste årene.

I år hadde kråkene for første gange bygget rede og fostret opp flyvedyktige unger på tomten, så kanskje gråmåkene bruker dette redet til neste år?

Den høres slik ut:

Koselydene:

Sensommerlyder og ungekall:

Related Photos