Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Den ligner sølvmure, men er kraftigere i veksten og står stort sett alltid oppreist. Kronbladene er også større og blomsterskaftet er tett behåret og gir et hvitt preg på avstand. Sølvmuren har også hår på blomsterskaftet, så dette er ikke nødvendigvis tydelig med mindre man har begge ved siden av hverandre.

Jeg mener det er behåringen på oversiden av bladene som er det enkleste karakterskille mellom de to. Denne er tydelig behåret på oversiden.

Jeg la merke til hvor store disse murene var på mitt første besøk den 1. juni, men de var da ikke i blomst.

Naturlig utbredelse i Europa.

Last updated on 2 May 2023