Norsk mure (Potentilla norvegica)

Første gang jeg så norsk mure (Potentilla norvegica) tenkte jeg på en gul utgave av myrhatt.

Jeg har kun funnet disse langs kanten ved båtopplaget mot Gjersjøelven der de vokser i ganske stort antall.

Naturlig utbredelse i subarktisk og subalpin nordlige halvkule.

Norsk mure (Potentilla norvegica)

Norsk mure (Potentilla norvegica)

Norsk mure (Potentilla norvegica)

Norsk mure (Potentilla norvegica)

Norsk mure (Potentilla norvegica)

Norsk mure (Potentilla norvegica)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 30 June 2024