Norsk mure (Potentilla norvegica)

Første gang jeg så denne tenkte jeg på en gul utgave av myrhatt.

Jeg har kun funnet disse langs kanten ved båtopplaget mot Gjersjøelven der de vokser i ganske stort antall.

Last updated on 15 December 2020