Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Bladene er tydelig behåret på oversiden, mens sølvmuren er uten hår eller kun med spredt behåring.

Naturlig utbredelse i Europa.

Last Updated on 2 May, 2023 by morten

Related Photos