Grå sølvmure (Potentilla neglecta)

Bladene er tydelig behåret på oversiden, mens sølvmuren er uten hår eller kun med spredt behåring.

Naturlig utbredelse i Europa.

Last updated on 2 May 2023