Strekløper (Tibellus oblongus)

Strekløper (Tibellus oblongus)

Denne edderkoppen sitter i blomstene og venter på at et passende insekt skal lande. Edderkoppen spiser her på en blomsterflue, så den er utrolig rask i…


Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)

Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)

Hundekjeksen er nok den mest kjente av skjermplantene. Det er kanskje ikke så rart, da den vokser tilnærmet overalt i lavlandet og noen steder kan bli…


Maiblom (Maianthemum bifolium)

Maiblom (Maianthemum bifolium)

Maiblom vokser overalt i skogbunnen, og er lett å kjenne igjen på den særegne og elegante bladformen. Selv utenom blomstring og bærtid er denne ikke til å ta…


Vårblåvinge (Celastrina argiolus)

Vårblåvinge (Celastrina argiolus)

Første gang jeg har en sikker observasjon av denne og dette var i skogen i Delingsdalen naturreservat, ved demningen. Her legger den egg på en vikke, og det er…


Løvtreløper (Rhagium mordax)

Løvtreløper (Rhagium mordax)

Jeg tok bilder av en blåvinge ved demningen i Delingsdalen og ble oppmerksom på denne sittende på et rognblad. Første gang jeg kan huske å ha sett denne.…


Rapssommerfugl (Pieris napi)

Rapssommerfugl (Pieris napi)

Vanlig i området, og om man lar løvetann få blomstre ferdig før man klipper plenen, vil man få besøk av den hver dag det er sol til……


Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Vokser vanlig i enger og strekker seg opp og støtter seg på høyt gress og andre planter. På lang avstand sees de mange blomstene som et blåskjær som når man…


Skogstjerne (Trientalis europaea)

Skogstjerne (Trientalis europaea)

Vokser vanlig og tallrik i skogbunn. Mon tro om de som ga denne navn tenkte på alle stjernene som funkler når kronbladene får direkte sollys? Ihvertfall er det…


Bekkeblom (Caltha palustris)

Bekkeblom (Caltha palustris)

Kalles også soleihov. Vokser vanlig ved bekker og vann, som her ved demningen i Delingsdalen naturreservat.


Kvinand (Bucephala clangula)

Kvinand (Bucephala clangula)

I Delingsdalen naturreservat renner en bekk som for mange år siden ble demmet opp. Dette lille smale vannet er omkranset av bratte svaberg på den ene…