Vårblåvinge (Celastrina argiolus)

Første gang jeg har en sikker observasjon av denne og dette var i skogen i Delingsdalen naturreservat, ved demningen.

Her legger den egg på en vikke, og det er et godt tegn. Da finnes det både hanner og hunner i området og i og med at området er vernet er det stor sannsynlighet for at bestanden klarer seg her.

Den var gjerrig på å åpne vingene (det var nok eggleggingen som tok all energi denne dagen), så det ble ingen gode bilder av vingenes overside. Har vært tilbake på samme plass, men ingen sommerfugl. Kanskje mer hell neste vår?

Last updated on 15 December 2020