Slåpetornstjertvinge (Thecla betulae)

Denne har jeg ikke sett før, og når jeg undersøker om arten ser jeg den er utrydningstruet og på den nasjonale rødlisten. Heldigvis er dette en eggeleggende hunn!

Som navnet tilsier er denne knyttet til slåpetorn, men som vi ser her gjør visse plommetrær også nytten som vertsplanter for larvene. Jeg får bare håpe at eggene overlever og at larvene blir til sommerfugler neste år.

Det skulle være gode vekstvillkår her, da det er rikelig med hegg som også er vertsplante for laver, samt at skog og mark er tilnærmet fredet.

Last updated on 15 December 2020