Tiriltungeblåvinge (Polyommatus icarus)

De små blåvingene kan være vanskelige å skille fra hverandre der de vimser i landskapet. Det er først når man får knipset noen bilder og kan studere farger og tegninger at det blir lettere.

Denne hunnen besøkte bare tiriltungene, og skulle man kunne dømme etter matpreferanser er jo denne lett å kjenne igjen. Men slik er det jo selvsagt ikke. Det vokser mange lakrismjelt i området, mat for den utrydningstruende lakrismjeltblåvingen, men selv om jeg aldri så gjerne ønsker, så er dette ingen sådann..


Dette er en hann.

Last updated on 15 December 2020