Maiblom (Maianthemum bifolium)

Maiblom (Maianthemum bifolium) vokser overalt i skogbunnen, og er lett å kjenne igjen på den særegne og elegante bladformen. Selv utenom blomstring og bærtid er denne ikke til å ta feil av.

Naturlig utbredelse i Temperert Eurasia.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 2 July 2024