Løvtreløper (Rhagium mordax)

Jeg tok bilder av en blåvinge ved demningen i Delingsdalen og ble oppmerksom på en løvtreløper (Rhagium mordax) sittende på et rognblad. Første gang jeg kan huske å ha sett denne.

Løvtreløperlarvene er avhengig av døde løvtrær (mellom bark og ved), og heldigvis får trærne stå til de råtner. Dersom også mennesker hadde hatt et naturlig forhold til døden, ville de latt trær få dø i hagen. Da ville de ha sett både insekter og fugler som spiser av insektlarvene.
Jeg har selv noen døde trær på tomten og de rommer helt spesielle insekter, og besøkes av både spetter og trekryper. For ikke å snakke om rovfugler som bruker det til utkikkspost.

Desverre får de fleste hageeiere småpanikk når et tre dør i toppen eller ellers er døende. Da må det sages ned og alle bevis ryddes bort!

Løvtreløper (Rhagium mordax)

Last updated on 5 July 2024