Hvitlyng (Andromeda polifolia)

Finner du en myr, finner du mest sannslynlig også en hvitlyng. Den er spesielt vakker under blomstringen.

Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule

Last updated on 3 June 2023