Nikkevintergrønn (Orthilia secunda)

Har så langt kun lagt merke til en liten bestand nikkevintergrønn (Orthilia secunda) i begynnelsen av stien (like ved vanntanken) inn til demningen i Delingsdalen over Ingierstrand bad. En særegenhet er at blomstene og senere fruktene henger på den ene siden av stengelen.

De fikk skikkelig juling i våres da det var orienteringsløp, så det er en litt medtatt samling planter dette. Håper jeg finner noen flere bestander etterhvert.

Naturlig utbredelse i subarktisk og subalpin nordlige halvkule til Guatemala.

Last updated on 1 July 2024