Vaniljerot (Monotropa hypopitys)

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule til Mellom-Amerika .

Vaniljerot (Monotropa hypopitys)

Vaniljerot (Monotropa hypopitys)

Vaniljerot (Monotropa hypopitys)

Last updated on 25 September 2023