Hvitlyng (Andromeda polifolia)

At hvitlyngen er en myrbunden art viser seg tydelig her, hvor røttene ligger dypt under vannoverflaten.

Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule.

Hvitlyng (Andromeda polifolia)

Related Photos