Villgulrot - Wild Carrot (Daucus carota)

Villgulroten er en toåring plante som jeg kun har funnet ett sted på Fyrsteilene. Den kan ha kommet hit med mennesker eller fuglene og er av fremmedartene på øya blandt de med minst sprednings og invasjonsfare.

Villgulrot - Wild Carrot (Daucus carota)

Fremmedartsbasen 2018 – villgulrot

Last Updated on 16 January, 2022 by morten

Related Photos