Villgulrot (Daucus carota)

Villgulrot (Daucus carota) er en toåring plante som jeg kun har funnet ett sted på Fyrsteilene. Den kan ha kommet hit med mennesker eller fuglene og er av fremmedartene på øya blandt de med minst sprednings og invasjonsfare.

Fremmedartslisten 2018 – villgulrot.

Naturlig utbredelse i Makaronesia til Nordvest-Afrika, europa til Sør-Kina.

Villgulrot (Daucus carota)

Last updated on 28 June 2024