Villgulrot - Wild Carrot (Daucus carota)

Villgulroten er en toåring plante som jeg kun har funnet ett sted på Fyrsteilene. Den kan ha kommet hit med mennesker eller fuglene og er av fremmedartene på øya blandt de med minst sprednings og invasjonsfare.

Fremmedartslisten 2018 – villgulrot.

Naturlig utbredelse i Makaronesia til nordvestlige Afrika, Europa til sørlige Kina.

Villgulrot - Wild Carrot (Daucus carota)

Last Updated on 10 June, 2023 by morten

Related Photos