Sandlo (Charadrius hiaticula)

Dette er første møte med sandlo (Charadrius hiaticula) på Fyrsteilene for meg. Jeg satt stille og rolig mens den kom nærmere og nærmere meg i sin søken etter mat i fjæra. Sandloen hekker ikke på Fyrsteilene men arten kan sees her sporadisk.

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula)

Den høres slik ut:


Last updated on 20 June 2024