Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Dette er første møte med denne arten på Fyrsteilene for meg. Jeg satt stille og rolig mens den kom nærmere og nærmere meg i sin søken etter mat i fjæra. Sandloen hekker ikke på Fyrsteilene men arten kan sees her sporadisk.

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Sandlo - Common ringed plover (Charadrius hiaticula)

Den høres slik ut:


Related Photos