Knoppsmåarve (Sagina nodosa) UV

Disse ensfarget hvite småblomstene er mørke i UV lys, og denne nyåpnete blomsten er nesten like lite markedsførende til insekter som de grønne bladene.

Knoppsmåarve (Sagina nodosa)
Denne blomsten er kommet lenger i sin blomstring og har mer blått i UV lys.

Last updated on 30 August 2014