Flerårsknavel (Scleranthus perennis) UV

Svært mørk i UV lys.

Naturlig utbredelse i Madeira, Europa til Transkaukasia

Last updated on 24 June 2024