Knoppsmåarve (Sagina nodosa)

Knoppsmåarve (Sagina nodosa) har tettsittende og oppoverpekende blader på stilkene som nesten ikke er synlige før man bøyer seg ned og går tett på. Det er bladrosetten som har de relativt sett store bladene.

Naturlig utbredelse i subarktisk Amerika til nordlige USA, Europa til Sibir oh Kaukasus.

Knoppsmåarve (Sagina nodosa)

Last updated on 2 July 2024