Selsnepe (Cicuta virosa)

Selsnepe (Cicuta virosa) er en vakker skjermplante synes jeg, men akk så giftig! Faktisk en av de giftigste planter vi har i landet!

Selsnepe (Cicuta virosa)

Den vokser rikelig på myren – langs kanten mot det åpne Sjølitjernet og innover myren. Den vokser ofte sammen med Melkerot (Peucedanum palustre).

Selsnepe (Cicuta virosa)

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkule.

60.2578,11.5078 

Last updated on 27 June 2024