Selsnepe (Cicuta virosa)

En vakker skjermplante synes jeg, men akk så giftig! Faktisk en av de giftigste planter vi har i landet!

Selsnepe (Cicuta virosa)

Den vokser rikelig på myren – langs kanten mot det åpne Sjølitjernet og innover myren. Den vokser ofte sammen med Melkerot (Peucedanum palustre).

Selsnepe (Cicuta virosa)

Last Updated on 15 December, 2020 by morten

Related Photos