Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Denne arten vokser enkelte steder i Delingsdalen i tette bestander, men ofte finner man ensomme planter langt fra sine artsfrender. Den trives best der det er gjørmete og fuktig.

Denne vokser langs bekken som mater hele dalbunnen med fuktighet.

Naturlig utbredelse i Europa til vestlige Sibir og Kauksus, nord-øst russland.

Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Last updated on 30 April 2023