Vokser overalt på skrinne plasser, som i fjellsprekker, ur og skrinne kratt på tomten. De vokser både på solrike, vestvendte og tørre plasser og de fuktige og mørke.

Den er eviggrønn og særdeles hardfør. Den overlever de tørreste somre.

Related Photos