Liguster (Ligustrum vulgare)

Liguster (Ligustrum vulgare) vokser i de mest utilgjengelige klippeområdene sør på Jeløya.

De vokste på de aller bratteste strekningene og det var en liten utfordring å finne fotfeste mens jeg tok bilder.

Naturlig utbredelse i Nordvest-Afrika, Europa til Nordvest-Iran.

Liguster (Ligustrum vulgare)

Liguster (Ligustrum vulgare)

Liguster (Ligustrum vulgare)

1519 Moss, Norway

Last updated on 8 July 2024