Archive for 'Polypodiaceae'

Microsorum membranaceum

Microsorum membranaceum

Microsorum membranaceum is found in Sikkim’s tropical to subtropical biomes. Elevation: 1890 meters. Native range is Tropical & Subtropical Asia.

Lodnebregne (Woodsia ilvensis)

Lodnebregne (Woodsia ilvensis)

Denne bregnen har et treffende navn som er mest tydelig før bladene er utvokst, da de hvite dunaktige hårene dominerer. Denne forsommeren har det regnet jevnt, og dermed blir dette året der den får vokse sitt potensial på sin skrinne plass blandt mosen. Naturlig utbredelse i subarktiske og tempererte nordlige halvkule.

Sisselrot (Polypodium vulgare)

Sisselrot (Polypodium vulgare)

De runde, parvise sporehusene er karakteristiske for sisselroten, og er her nesten modnet.

Sisselrot (Polypodium vulgare)

Sisselrot (Polypodium vulgare)

Vokser overalt på skrinne plasser, som i fjellsprekker, ur og skrinne kratt på tomten. De vokser både på solrike, vestvendte og tørre plasser og de fuktige og mørke. Den er eviggrønn og særdeles hardfør. Den overlever de tørreste somre.