Microsorum membranaceum

Microsorum membranaceum

Microsorum membranaceum is found in Sikkim's tropical to subtropical biomes. Elevation: 1890 meters. Native range is…


Nepal to South China and Indo-China, Borneo

Selliguea griffithiana

Elevation: 2775 meters. Native range is Nepal to South China and Indo-China, Borneo.


Sisselrot (Polypodium vulgare)

Sisselrot (Polypodium vulgare)

De runde, parvise sporehusene er karakteristiske for sisselroten, og er her nesten modnet.


Sisselrot (Polypodium vulgare)

Sisselrot (Polypodium vulgare)

Vokser overalt på skrinne plasser, som i fjellsprekker, ur og skrinne kratt på tomten. De vokser både på solrike,…