Archive for 'Polypodiaceae'

Sisselrot (Polypodium vulgare)

De runde, parvise sporehusene er karakteristiske for sisselroten, og er her nesten modnet.

Sisselrot (Polypodium vulgare)

Vokser overalt på skrinne plasser, som i fjellsprekker, ur og skrinne kratt på tomten. De vokser både på solrike, vestvendte og tørre plasser og de fuktige og mørke. Den er eviggrønn og særdeles hardfør. Den overlever de tørreste somre.