Knappsiv (Juncus conglomeratu)

Knappsiv (Juncus conglomeratu) ligner veldig på lyssiv (Juncus effusus), men knappsiv har ru stengel og langsgående kanter/riller som vises tydelig først ved makrofoto. Men det tydeligste skille er at knappsiv har en tett og “knapp-aktig” blomsterstand, i motsetning til lyssiv som har en stor, langstrakt og “fossende” blomsterstand.

Knappsiv (Juncus conglomeratu)
Her vises tydelig ribbene på stengelen. Om man drar fingrene over vil man også kjenne at stengelen er ru.

Naturlig utbredelse i Europe til Vest-Sibir, middelhavslandene til Kaukasus.

Knappsiv (Juncus conglomeratu)

Knappsiv (Juncus conglomeratu)

Last updated on 1 July 2024