Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus) ligner ved første øyekast veldig på knappsiv, og ofte man kan tro at det er samme art som er i ulike stadier når de vokser sammen, som her i dammen i Delingsdalen ovenfor Ingierstrand.

Når i blomst er det tydeligste skillet at knappsivet har tett, og som navnet tilsier, knappaktig blomsterstand. Lyssivet har en blomsterstand som er stor, vidstrakt og “fossende”.

Naturlig utbredelse i temperert nordlige halvkuletil Vest Sør-Amerika, Rwanda til Sør-Afrika, Vest-Indiahavet.

Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus)

Last updated on 1 July 2024