Klistersvineblom (Senecio viscosus)

Klistersvineblom (Senecio viscosus) som et minne om sol, varme og næring. Alle frø er borte og kanskje alt i jord og vil spire til nye planter til våren.

Tilbake står et dødt skall som med menneskelige øyne ser ut som en sol – et kunstverk og en siste rest av livet som var. Nå er livet på vent en stund før det igjen fosser frem i intense farger og dufter.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 2 July 2024