Landøyda (Senecio jacobaea)

Bladrosetten har veldig store og krusete blader som skiller den fra andre i svineblomslekten.

Disse bladene tilhører en plante uten randkrone.

Naturlig utbredelse i Europa til Mongolia og Kaukasus.

Last Updated on 4 May, 2023 by morten

Related Photos