Landøyda (Senecio jacobaea)

Bladrosetten til landøyda (Senecio jacobaea) har veldig store og krusete blader som skiller den fra andre i svineblomslekten.

Disse bladene tilhører en plante uten randkrone.

Naturlig utbredelse i Europa til Mongolia og Kaukasus.

Last updated on 27 June 2024