Landøyda (Senecio jacobaea)

Landøyda kommer i en variant uten randkrone (denne) og en med. Jeg synes denne ligner underarten jacobaea ssp dunensis, som er beskrevet i flere nordeuropeiske land, og som visuelt sett ligner veldig på denne. Men i Norge er dette enn så lenge en variant av jocobaea.

Jeg fant kun denne ene planten på nordøstspissen av Hovedøya.

Naturlig utbredelse i Europa til Mongolia og Kaukasus.

Last updated on 4 May 2023