Bladene til Landøyda (Jacobaea vulgaris) er sterkt flikete og krusete og jeg kommer ikke på noen andre som ligner disse, så selv uten blomster skal denne være ganske grei å bestemme.

Landøyda er i svineblomslekten, men spesielt bladene i bladrosetten på landøyda er veldig mye større og krusete enn de andre i slekten og den er dermed lett å skille fra disse.

Planten er giftig for husdyr.

Naturlig utbredelse i Europa til Mongolia og Kaukasus.

Landøyda (Jacobaea vulgaris)

Landøyda (Jacobaea vulgaris)

Landøyda (Jacobaea vulgaris)

1414 Trollåsen, Norway

Last updated on 28 June 2024