Klistersvineblom (Senecio viscosus)

Klistersvineblom (Senecio viscosus) er en ettårig plante som vokser spredt. Om forholdene er gode vil den vokse på den samme plassen i årevis. Jeg har i over 30 år fylt på med grener og kvister som sklir nedover en vestvendt fjellskråning mot sjøen. Her har klistersvineblom vokst i alle år og jeg husker de godt fra jeg var liten fordi jeg synes de luktet forferdelig, var klissete og lukten satte seg fast.

Den trives godt her fordi jorden er skrinn og stauder ikke får fotfeste og frøene lett kommer til jord. På grunn av lukten og den seige utsondringen kan denne ikke forveksles med andre svineblom.

Naturlig utbredelse i Europa til Kaukasus.

Klistersvineblom (Senecio viscosus)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 2 July 2024