Vårbendel (Spergula morisonii)

Vårbendel (Spergula morisonii)

Vårbendelens blader er karakteristiske - lange, tynne og sukkulentaktige. Denne gruppen har vokst på samme plassen i mange år - på solrike svaberg med kun litt…


Hoppeedderkopp (Heliophanus cupreus)

Hoppeedderkopp (Heliophanus cupreus)

Dette er andre arten av hoppeedderkopp jeg finner på favorittsolplassen! Denne var veldig interessert i å gjemme seg innimellom badehåndklet. Hver gang jeg…


Vårbendel (Spergula morisonii)

Vårbendel (Spergula morisonii)

Uten forstørrelselglass, eller makro objektiv som her, er det ikke mulig å se hvor fantastiske frøene er og ligger sortert i kapselen! Når det blåser litt,…


Einerbjørnemose (Polytrichum juniperinum)

Einerbjørnemose (Polytrichum juniperinum)

På de nordvente svabergene på tomta vokser det mange mosearter, og nå som det er forsommer og har regnet godt, er det mye flotte moser å se. Denne…


Vårbendel (Spergula morisonii)

Vårbendel (Spergula morisonii)

Dette er en uanselig liten plante som de færreste engang legger merke til. Så lenge jeg kan huske har det vokst en liten bestand på svabergene sørvest på…


Stemorsblomst (Viola tricolor)

Stemorsblomst (Viola tricolor)

Det går ikke en eneste vår uten at jeg setter meg mang en gang ned og nyter blomstene på disse hardføre plantene. Jeg har gitt opp å finne to blomster med…


Fugletelg (Gymnocarpium dryopteris)

Fugletelg (Gymnocarpium dryopteris)

I Delingsdalen vokser det stedvis tette bestander av fugletelg, som nå om våren er en glassaktig og skjør plante. Når bladene er utvokst blir stengelen svart.…


Strutseving (Matteuccia struthiopteris)

Strutseving (Matteuccia struthiopteris)

Siden jeg var liten og gikk langs Gaustadbekken, har denne bregnearten fascinert meg. Tidlig om våren reiser de seg opp fra bakken mens "vingene" sakte folder…


Bekkeblom (Caltha palustris)

Bekkeblom (Caltha palustris)

Langs vann og bekkefar som her i Delingsdalen, er bekkeblom en vakker fargeklatt om våren. Det er ikke mange individer som har klort seg fast her, så det blir…


Hengeving (Phegopteris connectilis)

Hengeving (Phegopteris connectilis)

Et av husene langs Ingierstrandveien i nabolaget har en stenur mot veien, og der vokser det mange bregnearter, deriblant hengeving.