Skogsalat (Mycelis muralis)

Skogsalat (Mycelis muralis)

Vokser rikelig langs Ingierstrandveien på strekningen Sanbukta, men er å finne mange plasser ellers. Strekningen har skog mot øst og store bjerketrær mot vest,…


Adippeperlemorvinge (Argynnis adippe)

Adippeperlemorvinge (Argynnis adippe)

Perlemorvingene er vanskelig å skille fra hverandre i farten - kun keiserkåpen er lett i og med at den er endel større enn de andre. Jeg ser perlemorvingene i…


Strandvindel (Calystegia sepium)

Strandvindel (Calystegia sepium)

Blomstene er umiskjennelige og virkelig store. Den forholdsvis store humlen blir liten i forhold. Kronbladets konstruksjon som en trakt gjør det umulig å…


Tungress (Polygonum aviculare)

Tungress (Polygonum aviculare)

Vokser langs grusveien til Ingierstrandveien 26 og sprer seg utover som et teppe. Ser tilsynelatende ut som en blomsterløs plante, men om man bøyer seg ned ser…


Blåbær (Vaccinium myrtillus)

Blåbær (Vaccinium myrtillus)

Hvem husker vel ikke hvor gøy det som liten var med blåsvart tunge og blå fingre? Ikke alltid like populært hos foreldre som måtte finne på noe lurt for å få…


Rødfottege (Pentatoma rufipes)

Rødfottege (Pentatoma rufipes)

Om ikke denne hadde rørt på seg, ville jeg nok ikke lagt merke til den der den gikk i ett med omgivelsen på furuskogbunnen. Det viktigste kjennetegnet, den…


Lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos)

Lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos)

Frøene til lakrismjelten er ulik de andre erteblomstene både ved at de sitter innflettet i hverandre og peker oppover, men også at hver belg har to kamre.


Nyseryllik (Achillea ptarmica)

Nyseryllik (Achillea ptarmica)

Vokser vanlig i området - i veikanter, kanter rundt plenen i Sandbukta og i hagen. Den blomstrer til langt ut i september, og er således en viktig næringskilde…


Fredløs (Lysimachia vulgaris)

Fredløs (Lysimachia vulgaris)

Siden jeg var liten har fredløs vokst i søkket på tomten - der vannet samler seg og renner ut i sjøen når det har regnet godt. Mange vokser helt i kanten mot…


Åkermåne (Agrimonia eupatoria)

Åkermåne (Agrimonia eupatoria)

Vokser tallrik på oversiden av Ingierstrandveien over Sandbukta, men jeg har ikke sett den andre plasser i området enn så lenge. Blomsterstenglene kan bli…