Sneglebelg (Medicago lupulina)

Sneglebelg (Medicago lupulina)

Vokser i stort antall i sydenden av Sandbukta, fra midten av Nordengs tomt og helt ned til sjøen, og på gårdsplassen til Knut sitt hus. Jeg har ikke sett de…


Gullringvinge (Aphantopus hyperantus)

Gullringvinge (Aphantopus hyperantus)

Denne ligner ikke en typisk gullringvinge som har 8 ringer, 2 per vinge, men er likevel en sådan. Den var et rolig og åpent individ som ikke viste undersiden.…


Vendelrot (Valeriana sambucifolia)

Vendelrot (Valeriana sambucifolia)

En velluktende blomst som jeg kun vet om på dette stedet i området. Den vokser på stranden i Sandbukta, helt på grensen til tidevannsbeltet og blir oversvømt…


Lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos)

Lakrismjelt (Astragalus glycyphyllos)

Vokser vanlig her, spesielt langs Ingierstrandveien og på den solrike og tørre kantsonen i Sandbukta opp mot veien. I forhold til de andre erteblomstene er…


Blåfjær (Polygala vulgaris)

Blåfjær (Polygala vulgaris)

En liten plante som man må nært på for å se hvilken kompleks blomst dette er. Før blomsten springer ut ser det ut som om det vil komme en liten blå blomst med…


Bustnype (Rosa villosa)

Bustnype (Rosa villosa)

For meg den som er lettest å skille fra de andre villnypene fordi den har hår på spesielt knopper som skiller ut harpiks. Vokser vanlig i området, og denne…


Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

Flokken svømte sørover og møtte den friske vinden når de rundet odden og her ser man hvor godt de er rustet til krappe bølger. Vannet sklir uhindret over dun…


Bakkestjerne (Erigeron acer)

Bakkestjerne (Erigeron acer)

Vokser tallrik langs Ingierstrandveien ned mot huset til nummer 3, der det er grunn grusjord og halvsol.


Trollhegg (Frangula alnus)

Trollhegg (Frangula alnus)

Blomstene til trollheggen er i motsetning til heggen nærmest usynlige og lukter lite. Trollheggen blomstrer helt til frosten og er således en næringskilde for…


Prestekrage (Leucanthemum vulgare)

Prestekrage (Leucanthemum vulgare)

En blomst de fleste kjenner da den er vanlig og gjerne plukkes til buketter og pynt. Vokser langs Ingierstrandveien og solrike enger og kantsoner. Bildet er…