Archive for 'Ringvinger'

Fløyelsringvinge (Erebia ligea)

Fløyelsringvinge (Erebia ligea)

Ser ikke denne så ofte i hagen, men flyr og oppholder seg som her ved veikanten ovenfor Sandbukta, og i skogen videre innover. Denne har blitt klippet av en fugl som ønsket den som mat. Et presist klipp, som viser hvor mye kraft det er i et fuglenebb som kneppes i gjen. Nebbkneppingen høres også […]

Gullringvinge (Aphantopus hyperantus)

Gullringvinge (Aphantopus hyperantus)

Denne ligner ikke en typisk gullringvinge som har 8 ringer, 2 per vinge, men er likevel en sådan. Den var et rolig og åpent individ som ikke viste undersiden. Den sitter her på en ryllik i innkjørselen til Knut sitt hus i Sandbukta, som har blitt til en flott karrig eng, med tallrike sommerfugler. Denne […]

Skogringvinge (Pararge aegeria)

Skogringvinge (Pararge aegeria)

En godt kamuflert sommerfugl. Denne skremte jeg opp fra stien ned til Ingierstrand, der bekken renner ved flom, og ville ellers vært særdeles vanskelig å få øye på blant døde plantedeler.