Vendelrot (Valeriana sambucifolia)

Vendelrot (Valeriana sambucifolia) har velluktende blomster som jeg kun vet om på dette stedet i området. Den vokser på stranden i Sandbukta, helt på grensen til tidevannsbeltet og blir oversvømt de få gangene det er springflo. Den må således være tolerant for saltholdighet over normalen. Planten sprer seg med utstikkere, så dette er en tett samling.

Den ligner veldig på legevendelrot som også er registrert på eksempelvis Hovedøya ikke langt herfra, men sannsynligheten er størst for at dette er vanlig vendelrot.

Naturlig utbredelse i Europa.

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 29 June 2024