Strandkjeks (Ligusticum scothicum)

Strandkjeks er en av mange arter som trives og vokser til nydelige eksemplarer på Jeløyas rullesteinstrender.

Naturlig utbredelse i subaktiske og subalpine nordlige halvkule.

Strandkjeks (Ligusticum scothicum)

Strandkjeks (Ligusticum scothicum)

Last updated on 25 April 2023