Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Denne tillitsfulle hvitkinngåsemoren har nå hvilt seg i over 20 minutter med sine få dager gamle unger, med meg som tilskuer i de fleste av de. Her har hun fått nok av hvile og ungen sklir ned av ryggen idet hun reiser seg.

Hun og alle de andre sjøuglene på Fyrsteilene har for lengst lært at menneskene på øya holder seg til stiene. Uten tilsynsvakten Tony Larsson ville fuglene vært fotfulgt av mennesker og hunder som ellers ville ha beveget seg etter forgodtbefinnende overalt, slik man gjør ellers i landet, inkludert i nasjonalparkene. På de andre øyene i Steilene har sjøfuglene blitt fordrevet av mennesker som gjør krav på sitt og dermed skremmer vekk fuglene fra reder og unger.

Etterhvert som Larsson utrettelig informerer de besøkende om fuglene og viser frem deres sårbarhet, men også nærheten man får ved å vise hensyn, får flere og flere øynene opp for fuglelivet på Fyrsteilene, og med det en ny innsikt til naturen og hvor sårbart og verdifullt livet er.

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Den høres slik ut:Last updated on 18 July 2021