Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Etter å ha blitt jagd tilbake på sjøen av en makrellterne (Sterna hirundo) som oppfattet de for nær redet til sin make, tok hvitkinngjessene en rask svømmetur før de gjorde et nytt forsøk noen meter lenger bort.

På Fyrsteilene er det i år rekordmange hekkende sjøfugl og dermed oppstår det mange slike konfrontasjoner, der mange tilfeldigheter avgjør utfallet av de som krysser usynlige grenser.
Disse ungene har to formidable foreldre til å passe på dem og har således gode sjanser til å komme seg til og fra beiteplassene sine i ukene fremover.

Det er hannen som føren an og den ble ringmerket CBN som unge 20.07.2016 ved Frognerkilen og ble observert hekkende på Fyrsteilene første gang i 2018. De kan bli over 20 år gamle, så kanskje den har mer enn 15 gode år igjen.

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Den høres slik ut:Last updated on 30 October 2021