Hvitkinngås - Barnacle goose (Branta leucopsis)

Disse kom svømmende fra en av de andre øyene i håp om at Fyrsteilene har bedre matforhold enn der de kom fra. Med det solfylte, og for menneskene perfekte vær over lang tid, har solhungrige folk fordrevet fuglene fra sine redeplasser og forstyrret sårbare unger i å få i seg nødvendig mat. Heldigvis er Fyrsteilene i relativt kort avstand fra de andre Steilene (for de minste vel og merke når det ikke blåser), og på Fyrsteilene har stormåkene (svartbak, gråmåke og sildemåke) blitt jagd bort av det store antallet hekkende hettemåker, fiskemåker og makrellterner. Dette betyr at selv om Knerten er fredet og har forbud å gå i land for mennesker, så foretrekker hvitkinngjessene Fyrsteilene fordi ungene er tryggere der.

Så vil tiden vise om det kommer nok regn til at den skrinne jorden her kan gi nok for til de mange parene med hvitkinngjess.

Den høres slik ut:Related Photos