Sørlig strandarve (Honckenya peploides peploides)

Der strandarven trives best har den få konkurrenter, og kan lage digre matter der ingen andre vekster slipper til.

Sørlig strandarve (Honckenya peploides peploides)
Mellom store rullestener er den ganske beskyttet, men den klarer seg like fint på mobil sandgrunn og småstein som vist nedenfor.

20130716-DSC_3963a
Her ser vi tydelig hvor vannet har nådd og sluppet blæretang ved siste høyvann. Det skal ikke mye springflo til før strandarven er helt og holdet under vannet – i timer og kanskje dager!

1519 Moss, Norway

Last updated on 15 December 2020